poniedziałek, 18 czerwca 2012

Funkcjonalne systemy logistyki


W przypadku analiz różnych faz przepływu dóbr fizycznych z rynku zaopatrzeniowego po przez różne fazy przetwarzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, aż do rynku wyrobów gotowych możemy wyodrębnić następujące systemy logistyczne:

I faza - logistyka zaopatrzenia - polega na dostarczeniu dóbr rzeczowych od dostawców do magazynu odbiorcy.

II. faza - logistyka produkcji - materiały i surowce przepływają z magazynu zaopatrzenia do miejsc przetwarzania, gdzie również ma miejsce magazynowanie pośrednie półfabrykatów. Ze sfery produkcji następuje przepływ dóbr do sfery zbytu.

Logistykę produkcji i logistykę zaopatrzenia określa się czasami mianem logistyki materiałowej.
III. faza - logistyka dystrybucji - przepływ dóbr zaczyna się w magazynie wyrobów gotowych i rozpościera się poprzez regionalne magazyny dystrybucyjne do klientów na rynku. W przypadku, gdy możliwe jest zaopatrywanie klientów bezpośrednio z magazynów zbytu mówimy wówczas o logistyce marketingu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.