wtorek, 4 września 2018

Globalne koszty logistyczneGlobalne koszty logistyczne związane z obsługą określonego rynku (z zakładu produkcyjnego do klientów lub centrum dystrybucji) w jednym roku są w analizowanym modelu określone następująco: [2]
Globalne koszty logistyczne to = koszty transportu + koszty zapasów w drodze + koszty składania i realizacji zamówień + koszty zapasów utrzymywanych w przedsiębiorstwie,
lub matematycznie: [2]
GKL = sx P + i tx C P + Z (P / Q) + i C (Q /ZKc
gdzie:
GKL    – globalne koszty logistyczne,
sx         – stawka przewozowa w gałęzi x,
P         – roczny popyt na dany produkt, wyrażany wagowo,
i           – wskaźnik rocznych kosztów utrzymywania zapasów,
tx         – czas dostawy produktu gałęzią x (jako ułamek 365 dni)
C         – wartość lub cena produktu (wyrażona w $),
Z          – koszty składania i realizacji zamówień.
Częściami składowymi tego modelu są zatem:
·      Transport lub bezpośrednie koszty przemieszczania, stawka przewozowa, z reguły za 100 kg (sx) × liczba jednostek taryfowych wysyłanych rocznie (P), czyli sx P,
·      Koszty składowania in-transit, wskaźnik rocznych kosztów utrzymywania zapasów (i) × czas dostawy (tx) × wolumen wagowy rocznych dostaw (P) × wartość produktu (C), czyli i tx C P,
·      Koszty składania i realizowania zamówień, zależą one od liczby zamówień składanych rocznie, co z kolei jest pochodną wielkości zamawianych przesyłek (Q), popytu (P) i kosztów składania i realizacji zamówień przypadających na przesyłkę (Z), czyli Z (P / Q),
·      Koszty zapasów utrzymywanych w przedsiębiorstwie (zapas normalny wynikający z cyklu dostawy oraz zapas bezpieczeństwa stanowiący zabezpieczenie na wypadek nie zrealizowania dostawy w terminie). Koszty utrzymywania zapasu normalnego są określane przez roczny wskaźnik kosztów utrzymywania zapasów (i) × wartość produktu (C) × średnia wielkość zapasów w przedsiębiorstwie (Q / Z), czyli i C (Q / Z).
Wielkość zapasu bezpieczeństwa jest w tym modelu efektem subiektywnego szacunku oczekiwanych odchyleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.