wtorek, 14 sierpnia 2018

Ocena systemów transportu materiałów i ludziW celu dokonania wyboru współzależnego systemu transportu materiałów i ludzi należy w pierwszej kolejności wymienić podstawowe a zarazem istotne cechy każdego z przeanalizowanych poprzednio systemów.
Do zalet konwencjonalnego transportu kołowrotami zalicza się:
     efektywne i w miarę bezpieczne działanie nawet przy dużych nachyleniach trasy transportowej,
     przecietny koszt,
     możliwość pokonywania poziomych średnich łuków trasy,
     nie wymaganie przeładunku w czasie transportu.
Do wad zaliczyć można miedzy innymi:
     lepszą pracę w liniach prostych,
     wymaganie fachowej i kwalifikowanej obsługi,
     małą elastyczność,
     potencjalnie mniejsze bezpieczeństwo,
     niską prędkość transportowania,
     nietolerowanie złych warunków podłożą (szczególnie miękkich spągów),
     wymaganie kompromisu przy współzależnym transporcie materiałów i ludzi.
Kolejnym środkiem transportu kopalnianego są lokomotywy ciągnące zestawy różnorodnych wagoników. Zalety tego typu systemu transportu to nie wymaganie przeładunku w trakcie transportu, duża szybkość, nie wymaganie kompromisu przy jednoczesnym transporcie materiałów i ludzi, wysoka wydajność lokomotyw oraz łatwość kierowania zestawem transportowym. Natomiast wadami są w szczególności: stosunkowo wysoki koszt, problemy z manewrowaniem i wymijaniem, nietolerowanie złych warunków podłożą, ewentualnie konieczność wymiany źródła zasilania w czasie pracy, ograniczona przepustowość na pochyłościach 1:10.
Podstawowe znaczenie mogą mieć w przyszłości pojazdy samobieżne dzięki swemu wszechstronnemu zastosowaniu. Ich najważniejsze cechy charakterystyczne to:
     wszechstronność transportowa, swobodne holowanie i wyładunek,
     nie wymaganie wysokich kwalifikacji od obsługi,
     wysoka elastyczność,
     stosunkowo wysokie bezpieczeństwo.
Ujemną stroną tego systemu transportu jest:
     niewielka zdolność przewozowa ludzi,
     wymaganie odpowiedniej jakości powierzchni podłoża,
     wysokie koszty,
     wymóg garażowania i posiadania specjalistycznych urządzeń naprawczych,
     mała zdolność operacyjna,
     konieczność przeładunku w czasie transportu,
     ograniczenie ładunkowe.
Powszechność zastosowania zapewniły sobie kolejki jednoszynowe, głównie poprzez niezależność od innych systemów transportu, średni koszt, transportowanie ładunków dochodzących do 18 T oraz łatwość rozładunku i obsługi.
Do ich wad należy zaliczyć m.in. brak zaleceń do przewozu ludzi oraz małą prędkość transportowania.
Do zalet transportu ludzi przenośnikami taśmowymi wykorzystywanymi w oddziałach dla odstawy urobku zaliczyć można: transport bez konieczności obsługi, niski koszt i niezawodność pracy oraz możliwość transportu różnorodnych ładunków.
Wśród wad wymienia się zazwyczaj: działanie tylko w liniach prostych, małą szybkość transportowania, zbyt częste zrywanie i ślizganie się taśm. [8]
Uwzględniając przedstawioną ocenę systemów transportu, dotychczasową statystykę i zalecenie bezpieczeństwa pracy, wysunąć można następujące wnioski:
     transport kołowrotami powinien być stosowany przy dużych nachyleniach, prostoliniowowości i możliwie dużej długości tras transportowych,
     kolejka jednoszynowa podwieszana powinna być stosowana wtedy, gdy warunki spągowe (podłoża) nie sprzyjają pracy innych systemów transportowych,
     transport szynowy (lokomotywami) jest wszechstronny, lecz kosztowny i wymaga dobrych warunków spągowych,
     pojazdy samobieżne są efektywne przy transporcie materiałów i w przypadku dokonywania przebudów w różnorodnych miejscach kopalni,
     przenośniki taśmowe do transportu ludzi nie wymagają wysokich nakładów przy ich obsłudze, szczególnie kiedy pełnią podwójną funkcję.
Dla odpowiedniego doboru formy transportu ludzi i materiałów w szerokim zakresie warunków występujących na dole kopalni, jak i zaprojektowanej infrastruktury poziomu i oddziału wydobywczego uwzględniać należy czynniki określające maksymalne korzyści z zastosowania danego wariantu, do których zaliczyć można:
     czas transportu ludzi,
     czas niezbędny do przetransportowania przeciętnej ilości materiałów do miejsca docelowego,
     pracochłonność przy transporcie materiałów i ludzi,
     nakłady inwestycyjne, koszty utrzymywania środków i trasy,
     zużycie energii.
Tworzenie współzależnych systemów transportu materiałów i ludzi w kopalniach węgla kamiennego ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne, jednakże uzyskane korzyści nie mogą wiązać się z pogorszeniem bezpieczeństwa pracy, czy też zwiększoną zawodnością procesów górniczych. Istotne jest więc uzyskanie kompromisu w funkcjonowaniu współzależnego systemu transportu materiałów i ludzi zorientowanego na powszechność zastosowania (co najmniej w 90 %), efektywność i bezpieczeństwo. Mimo, że występują w kopalni niezwykle duże ładunki, dla których przetransportowania wymagane są specjalne urządzenia, to jednak przy projektowaniu systemu transportu skupić się należy na takim wariancie, który będzie powszechnie stosowany i na bieżąco oceniany. [8]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.