środa, 11 lipca 2018

Ocena środków transportuSkomplikowane warunki geologiczno-górnicze i organizacyjno-produkcyjne w oddziałach wydobywczych eliminują w zasadzie tradycyjny transport ludzi pociągami w wyrobiskach oddziałowych. Stosowane w oddziałach przenośniki taśmowe do odstawy urobku po pewnych usprawnieniach wykorzystuje się sporadycznie do transportu ludzi. W tym celu wymagana jest zabudowa pomostów do wsiadania i wysiadania, urządzeń do samoczynnego zatrzymania przenośnika w razie przejechania przez jadącego miejsca wysiadania. Chcąc przykładowo przystosować przenośnik taśmowy do transportu ludzi w obu kierunkach, należy zastosować taką konstrukcję trasy, by odległość między taśmą dolną a elementami nośnymi trasy górnej nie była mniejsza niż 1,0 m. Taki przenośnik może transportować dowolną liczbę pracowników, jednocześnie w obu kierunkach z prędkością 2 m/s (np. przenośnik Gwarek-1200). Jednakże transport ludzi przenośnikami taśmowymi może być stosowany w wyrobiskach prostoliniowych o nachyleniu do 16°.
Tabela 5: Przykładowa ilość dostarczanych codziennie materiałów zapewniających postęp chodnika urabianego kombajnem chodnikowym
Wyszczególnienie
Jednostka
Ilość
Postęp
m/d
15
Odstęp pomiędzy odrzwiami
m
0,75
Elementy obudowy:
     łuki
     siatka
     rozpory
     strzemiona
     okładzina

szt.
m2
szt.
szt.
szt.

80
140
100
60
160
Przenośnik taśmowy:
     konstrukcje przenośnika, rolki
     taśma

m
m

15
30
Kolejka podwieszana
m
15
Rurociągi
m
45
Różne przewody i tory
m
60
Materiał, części zamienne do konserwacji
i remontów

wg potrzeb awaryjnych

Transportu ludzi dokonuje się również wspomnianymi wcześniej podwieszanymi kolejkami szynowymi i naspągowymi z napędem własnym lub liniowym (z liną bez końca). Ostatnio szeroko rozpowszechnione, głównie w górnictwie niemieckim i francuskim, są środki transportu wyłącznie ludzi, tj. górnicze wyciągi linowe. Występują one w dwóch wersjach: w pierwszej lina o średnicy 16 mm jest elementem nośnym i napędowym, a do niej mocowane są na stałe krzesełka w różnych odstępach, w drugiej zaś lina o średnicy 16 mm jest także elementem nośnym i napędowym, lecz krzesełka zakładane są na nią w momencie rozpoczęcia jazdy.
Przyjmując istotne kryteria oceny środków transportu ludzi (tab. 6), wykazano, że priorytet ma wyciąg krzesełkowy, w dalszej kolejności plasuje się przy uwzględnieniu bezpieczeństwa transport lokomotywami. [8]


Tabela 6: Przykład oceny środków transportu górniczego do przewozu ludzi

Kryteria oceny
Środki
transportu
bezpie­czeństwo
oszczędność czasu
zużycie energii
koszty/ /wykorzy­stanie
Pociąg osobowy
++
+
+
Pociąg przyspieszony
++
++
+
++
Kolejka podwieszana/
/spągowa
+
+
+
Jazda na taśmie:
– górna taśma
– górna i dolna

+
+

+
++

++
++

++
++
Wyciąg krzesełkowy (linowy)
++
++
++
+
+     kryterium wypełnione,
++  kryterium bardzo dobrze wypełnione,
     kryterium nie wypełnione.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.