wtorek, 9 października 2018

Polska w warunkach integracji z rynkiem transportowym w Europiemożliwości dostępu polskiego rynku transportowego do rynków międzynarodowych
Bardzo ważnym interesem Polski jest pogłębienie i rozszerzenie wielostronnej współpracy w ramach europejskiego rynku transportowego, tym bardziej, że kraje Europy Zachodniej przewidują wzrost wymiany EWG z WNP i krajami nadbałtyckimi o około 60 %, natomiast EFTA o około 20 %.
Do pilnych zdań należy zaliczyć:
     z RFN rozbudowa drogowej i kolejowej infrastruktury komunikacyjnej na tle usprawnienia ruchu granicznego,
     kształtowanie nowych stosunków z Litwą, Białorusią, Ukrainą, Rosją pod względem usprawnienia ruchu granicznego,
     wspólne przedsięwzięcia z Czechami i Słowacją w celu usprawnienia tranzytu z Europą Południową,
     planowanie wspólnych procesów przekształceń strukturalnych polskiego transportu w celu poszukiwania źródeł finansowania razem z Francją, RFN, Austrią i Włochami,
     współpraca w dziedzinie przewozów kombinowanych z RFN i Austrią.
liberalizacja dostępu do polskiego rynku transportowego
Jednym z warunków liberalizacji jest przyjęcie jakościowych wymagań odnośnie zawodu przewoźnika drogowego według standardów europejskich.
Należy dążyć do wyeliminowania wszystkich luk w polskim prawie przewozowym po to, aby nie doprowadzić do upadku polskich firm transportowych wtedy, gdy staniemy się członkami UE. Już od 1993 roku UE zniosła kontyngenty przewozowe dla WNP a przewozy odbywają się w ramach udzielanych zezwoleń. Natomiast zasady wykonywania przewozów międzynarodowych między Polska a krajami trzecimi regulują przepisy prawne, kontyngenty ilościowe, zezwolenia.
Liberalizacja rynku transportowego wiąże się również z tzw. zezwoleniami wielostronnymi i mogą starać się i nie tylko ci przewoźnicy, którzy posiadają tzw. ekologiczny tabor samochodowy, tj. „zielone” ciężarówki.
Odnośnie norm socjalnych Polska ratyfikowała Porozumienie Europejskie w sprawie pracy załóg pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe (AETR), należy jednak stworzyć systemy kontroli postanowień AETR zarówno co do przewoźników polskich jak i obcych. [4]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.