czwartek, 12 lipca 2012

Czynniki mające wpływ na rozwój logistyki

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. [1]
Czynniki mające wpływ na rozwój logistyki to:[2]
·      wdrażanie nowych technologii w magazynowaniu, transporcie, pracach ładunkowych i obsłudze klientów, co umożliwiło aktywne włączenie się przewoźników i spedytorów w procesy racjonalizujące fizyczny obieg dóbr,
·      stosowanie środków protekcjonistycznych przez państwo w stosunku do niektórych przewoźników, co zmuszało innych oferentów usług do podwyższania własnej sprawności rynkowej,
·      wzrastające skokowo ceny paliw i energii, wymuszające również procesy racjonalizatorskie,
·      instrumenty ze sfery polityki gospodarczo-społecznej państwa, obniżające konkurencyjność poszczególnych branż i gałęzi gospodarki rynkowej. [3][1] P. Blaik, Logistyka, PWN, Warszawa, 2000, s. 9.
[2] Por.  P. Riebel, Logistik als Herausforderung der Wirtschaft [w:] Das logistische Angebot im Guterrverkeher, GVB e. v., Heft S,
[3] T. Wojciechowski, Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa, 1995, s. 198.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.