środa, 11 lipca 2012

Zainteresowanie koncepcjami logistycznymi

Narastające zainteresowanie wielu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i transportowych koncepcjami logistycznymi oraz powstanie i ukształtowanie się struktur mikrologicznych (systemów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa) zostało przyśpieszone przez rozwój dwóch zjawisk.
            Pierwsze z nich to rozwój ogólnej teorii systemów, w której upowszechniono postulat, że wszelkie składniki i rodzaje działalności uczestniczące w przepływie dóbr fizycznych i informacji im towarzyszących nie powinny być traktowane oddzielnie - jak tradycyjnie to czyniono - lecz powinny być kształtowane i sterowane ze względu na kryterium efektywności całego systemu a nie poszczególnych podsystemów, których cele bywają często różne, a czasami nawet konfliktowe.
            Drugim zjawiskiem mającym wpływ na rozwój koncepcji logistycznych to szybki rozwój technik informatycznych. Przyśpieszył on zastosowanie logistyki jako samodzielnej funkcji  w obrębie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wiadomo przecież, że prawidłowa działalność gospodarcza wymaga dużej ilości informacji zróżnicowanej pod względem treści i szybkiej reakcji ze strony konkretnych podmiotów decyzyjnych.
            Znaczącym czynnikiem powodującym konieczność i stosowania w praktyce koncepcji logistycznych było przesunięcie funkcji dystrybucyjnych na producentów, co wynikało z faktu utworzenia się rynku konsumenta, przy równoczesnym wzroście wymagań dotyczących jakości procesów dystrybucyjnych (wymagane wielkości partii dostaw, częstotliwość dostaw, terminowość, szybkość itp.). W rezultacie wytworzył się złożony system powiązań pomiędzy podmiotami rynkowymi, który wymagał modyfikacji dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych.[1]
[1] Por. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, op. cit., s. 21-22.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.