środa, 18 lipca 2012

Dystrybucja

Warunkiem osiągnięcia celów przedsiębiorstwa ,wyznaczonych w obszarze sprzedaży jest to, aby gotowy produkt był doprowadzony do sklepu i zaoferowany konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, to znaczy w odpowiedniej postaci, właściwym czasie i miejscu. Realizacja tego zadania oznacza podjęcie pewnych działań i zastosowanie instrumentów składających się na część marketingu zwaną dystrybucją towarów.[1]Dystrybucja ( termin wywodzący się od angielskiego słowa distribution) są to wszelkie czynności związane z pokonywaniem w czasie i przestrzeni różnic występujących pomiędzy obszarem produkcji i konsumpcji. Dystrybucja obejmuje transport, magazynowanie, konserwację, uszlachetnianie produktu itp.
Towar dociera od producenta do ostatecznego nabywcy kanałami dystrybucji, określanymi jako struktura elementów organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych pośredników, poprzez których produkt lub usługa jest sprzedawana na rynku. Dystrybutorzy – pośrednicy pełnią istotne funkcje:
; prowadzą badania i gromadzą informacje rynkowe,
; promują towary,
; znajdują nabywców towarów,
; dostosowują ofertę towarową do potrzeb odbiorców,
; negocjują warunki kupna – sprzedaży,
; zajmują się fizyczną dystrybucjątowarów,
; organizują finansowanie obrotu towarowego.
Poszczególne funkcje w obrębie kanału dystrybucji powinny być realizowane przez tych uczestników, którzy mogą to zrobić najefektywniej i najskuteczniej przyczyniać się do zaoferowania odbiorcom odpowiadającego im asortymentu sprzedaży.
Najkrótszym kanałem dystrybucji jest marketing bezpośredni, w którym producent sprzedaje swój produkt bezpośrednio finalnemu odbiorcy. Sprzedaż bezpośrednią stosuje się głównie wtedy, gdy liczba nabywców jest niewielka i są oni skoncentrowani przestrzennie, przedmiotem obrotu są w tym wypadku najczęściej towary nietrwałe, zwłaszcza świeża żywność. Wadąmarketingu bezpośredniego jest to, iż ogranicza on możliwość penetracji rynku.
Wykorzystanie pośredników daje producentowi istotne korzyści:
  • pozwala uniknąć kosztów prowadzenia własnej sieci dystrybucyjnej,
  • zwiększa możliwość penetracji rynku.

[1] L Garbarski , I Rutkowski , L. Wrzosek , Marketing , PWE , Warszawa 1994 , s. 255

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.