wtorek, 20 listopada 2012

Koszty utrzymania zapasów w tranzycie

     Koszty utrzymania zapasów w tranzycie występują nieco rzadziej niż poprzednie rodzaje kosztów. W sytuacji, gdy firma prowadzi intensywną działalność dystrybucyjną, dostarczając do klientów towar także własnymi środkami transportowymi, koszty te mogą stanowić dla firmy znaczny wydatek. Szybsze dostawy podnoszące poziom obsługi klienta i konkurencyjność firmy stanowią wyższe koszty transportu. Firma zmuszona zostaje wówczas do prowadzenia analiz typu trad - offs uwzględniających koszty transportu oraz koszty zapasów w tranzycie.
   Istotną kwestią jest tutaj sposób kalkulacji kosztów utrzymania w tranzycie, tzn., zmienne składowe jakie firma powinna wziąć pod uwagę przy naliczaniu tych kosztów.
   Wszystkie wymienione składniki kosztowe obowiązują również przy naliczaniu kosztów utrzymania zapasów w tranzycie. Mogą one być jednak równie traktowane ze względu na specyfikę zapasu. Po pierwsze, koszty kapitałowe zapasów w tranzycie mogą pokrywać się z kosztami kapitałowymi zapasów utrzymywanych w   magazynach, o ile zapas w tranzycie nie jest odpowiednio znaczący, co sprawia, że również koszt kapitałowy jest dla formy znaczący. Po drugie, koszty składowania zapasów w tranzycie są mało istotne w przypadku gdy firma - dostawca (dystrybutor ) uwzględnia koszty wyposażenia, załadunek i składowanie w cenie usług transportowych. Po trzecie podatki nie mają większego znaczenia w kosztach obsługi zapasów w tranzycie w przeciwieństwie do ubezpieczeń, które są niezwykle ważne i mogą stanowić dla firmy pokaźny wydatek Po czwarte, mniej istotnym składnikiem kosztów utrzymania zapasów  w tranzycie są koszty ryzyka ze względu na stosunkowo krótki czas dostaw.[1]
     Utrzymanie zapasów w tranzycie jest mniej kosztowne niż utrzymanie ich w magazynach. ale firmy, dla których utrzymanie zapasów w tranzycie stanowi istotniejszy wydatek powinny dokładnie sprawdzić wszystkie detale związane z tymi kosztami. [2]

[1] J.J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Laugley Jr. Magagement...,op. cit. , s. 206 
[2] zob. D. Kempny, Zapasy w systemie logistycznym firmy, op. cit., s. 43

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.