piątek, 15 lutego 2013

Faza składowania zapasów


Składowanie zapasów jest to umiejscowienie ich w odpowiednich urządzeniach, realizowane w wyodrębnionej przestrzeni składowej.
Strefa składowania przeznaczona jest do przechowywania dóbr materialnych występujących w dużych ilościach w każdej grupie asortymentowej (zapas rezerwowy) oraz do składowania wyrobów przeznaczonych do kompletacji i występujących w małych ilościach w grupie (zapas bieżący). Podział strefy składowej na takie wyodrębnione przestrzennie sektory nie zawsze jest konieczny, podyktowany jest czasem możliwością usprawnienia operacji kompletacji przez skrócenie dróg przemieszczania.
W sektorze składowania zapasów rezerwowych wykonuje się mniejszą liczbę manipulacji z ładunkami, które są umieszczone w tym sektorze lub pobierane w postaci całych jednostek  ładunkowych, bez ich rozformowania w miejscu składowania.
W sektorze składowania zapasów bieżących przechowywane są w zasadzie wyroby, które nie są wydawane z magazynu w pełnych jednostkach ładunkowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.