czwartek, 11 września 2014

Przedsiębiorstwa spedycyjne wobec wyzwań wspólnego rynku europejskiego – szanse i zagrożenia

Integracja Polski z Unią Europejską wpłynie na zmiany warunków funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw spedycyjnych. Staną one przed nowymi wyzwaniami, będąc uczestnikami wspólnego rynku europejskiego. Nastąpi bowiem całkowite otwarcie polskich rynków transportowych dla firm europejskich, co będzie oznaczać pojawienie się silnej konkurencji z zewnątrz. Z drugiej strony, nowe uwarunkowania stworzą polskim podmiotom – organizatorom przewozów możliwości świadczenia usług organizatorskich w krajach ugrupowania. Od momentu zakończenia negocjacji z Unią dla polskich firm transportowych rozpoczął się czas przygotowań do unijnych norm i wymagań. Wynikiem tych negocjacji jest 5-letni okres przejściowy. Polscy organizatorzy przewozów powinny więc wykazywać zdolność rozwoju i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków funkcjonowania. Szanse zajęcia znaczącej pozycji na rynkach zachodnioeuropejskich mają przede wszystkim firmy silne kapitałowo. Aby więc funkcjonować, utrzymać się i rozwijać na wysoce konkurencyjnym europejskim, polskie przedsiębiorstwa spedycyjne muszą przygotować się do koncentrowania kapitału, tworzyć usługi o najwyższej jakości i działać opierając się na trafnie sformułowanej i efektywnie wdrażanej strategii działalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.