środa, 27 czerwca 2012

Kontrakt in blanco

Najlepszym, powszechnie znanym sposobem na zminimalizowanie kosztów zamawiania i utrzymania zapasów jest wyznaczenie tzw. ekonomicznej wielkości zamawiania (Ekonomic Order Quantity), jednakże dokonywanie zakupów materiałowych według optymalnej partii dostawy, minimalizującej łączne koszty tworzenia i utrzymania zapasów jest właściwe jedynie w przypadku nieznacznej zmienności popytu w planowanym okresie (np. roku). W sytuacji, gdy popyt ten ulega znaczącym wahaniom w poszczególnych podokresach (np. tygodniach, miesiącach, kwartałach), posiadany zapas w wysokości optymalnej partii dostawy może okazać się nadmierny i dłużej będzie przechowywany w magazynie. Efektem takiej sytuacji jest  pojawienie się dodatkowych, znaczących kosztów utrzymania tego zapasu. [1]

            Inną formą zamawiania - która pozwala zredukować lub wyeliminować koszty amawiania i koszty utrzymania zapasów, a także umożliwia dysponowanie odpowiednią ilością materiałów - stanowią kontrakty in blanco (Blanket Contracting), które cieszą się coraz większą popularnością w krajach zachodnich.
            Kontrakt in blanco ustanawia długoterminową współpracę w zakresie zaopatrzenia między dostawcą materiałów, a ich nabywcą. Dostawca namocy tego kontraktu zobowiązuje się dostarczyć nabywcy dany towar stosownie do potrzeb po ustalonych cenach, przez określony czas oraz -  jeśli sytuacja tego wymaga - utrzymywać zapasy tego towaru. Zapotrzebowanie na dany towar przekazywane jest dostawcy przez komputer nabywcy w formie zamówień bieżących. Z powodu trudności związanych z dokładnym zaplanowaniem wielkości poszczególnych zamówień oraz ustaleniem terminów ich realizacji (zapotrzebowanie na towar może się zmienić z powodu różnych okoliczności), nie ustanawia się tych danych w kontrakcie.


[1] Zob. Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w warunkach dużej zmienności popytu [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1997, nr 1,s. 15.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.