piątek, 7 września 2012

Obszary zadań logistyki

W celu pełnej prezentacji istoty zadań logistycznych występujących w związku z planowaniem, sterowaniem, realizacją oraz kontrolą procesów logistycznych można wyodrębnić następujące obszary zadań: [1]

1.   Realizacja porozumień handlowych

·      forma przekazywania zamówień handlowych,

·      forma opracowania zleceń handlowych,

·      analiza zamówień jako źródeł informacji,

dalsze wykorzystanie informacji z zamówień handlowych

2.   Magazynowanie dóbr rzeczowych

·      ustalenie struktury oraz  ilości towarów  przeznaczonych do magazynowania,

·      ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw dla potrzeb uzupełnienia zapasów magazynowych,

·      ustalenie poziomów norm zasobów magazynowych,

·      określenie  poziomów “zapasów bezpieczeństwa”,

·      sposoby kontroli stanów zapasów,

·      krótkookresowe sporządzanie prognozy potrzeb


3.   Infrastruktura magazynowa

·      kupno, dzierżawa lub budowa we własnym zakresie magazynu z wyposażeniem,

·      ilość, lokalizacja, charakter, potencjał i wielkość obszaru obsługiwanego przez magazyny,

·      eksploatacja własna lub na zlecenie,

·      wyposażenie techniczne dla potrzeb składowania i czynności manipulacyjnych,

·      wyznaczanie miejsc składowania,

·      metody składowania towarów,

·      organizacja obsługi środków transportu na rampie magazynowej,

·      organizacja prac związanych z czynnościami manipulacyjnymi (kompletowanie, sortowanie itp.),

·      organizacja pracy personelu,

·      przyjmowanie, przetwarzanie i wydawanie informacji zawartych w dokumentach obrotu towarowego

4.   Transport

·      rodzaje środków transportowych,

·      transport własny lub transport zarobkowy - kryteria wyboru,

·      zakup lub dzierżawa środków transportowych,

·      organizowanie przewozów kombinowanych,

·      dysponowanie środkami transportu,

·      organizacja procesów transportowych (optymalne drogi przewozu, plany pracy organizacja przeładunków itp.).

5.   Gospodarka opakowaniami

·      produkcja własna lub zakup opakowań (make or buy),

·      wypełnianie funkcji logistycznych przez opakowanie (funkcje ochronne, dla potrzeb składowania, transportu, czynności manipulacyjnych i jako źródła informacji),

·      tworzeni jednostek logistycznych jako warunek realizacji racjonalnych łańcuchów transportowych (jednostki składowania, jednostki przeładunkowe, jednostki transportowe itp.).[1] S. Abt, H. Woźniak, op. cit., s. 17.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.