piątek, 21 września 2012

Odpowiedzialność wspólna - regulacje prawne

Zasady wspólnej odpowiedzialności reguluje rozporządzenie Rady Ministra z 4 października 1974r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej  pracowników za powierzone mienie (Dz. U. nr 40. poz. 236) i rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996r., zawierające nowelizację tych przepisów (Dz. U. nr 60 poz. 278). Zgodnie z powyższymi przepisami wspólna odpowiedzialność materialna pracowników magazynu obejmuje cały podstawowy personel magazynu tj. pracowników zatrudnionych przy przyjmowaniu, wydawaniu i ewidencjowaniu zapasów dóbr materialnych będących  przedmiotem magazynowania.

            Tym sposobem przepisy o wspólnej odpowiedzialności zapewniają całkowitą dobrowolność zawierania umowy. W takim układzie pracodawca formalnie nie ponosi ryzyka z tytułu powstania niedoboru, a odpowiedzialność ponoszą pracownicy na podstawie domniemania winy. Poza tym pracownicy magazynu, pomimo przyjęcia na siebie odpowiedzialności wspólnej, odpowiadają tylko za niedobór zawiniony, ponieważ ani przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, ani umowa nie przerzucają ni nich ryzyka prowadzenia przedsiębiorstwa. Na pracodawcy ciąż obowiązek takiego zorganizowania pracy magazynu, aby personel w nim zatrudniony mógł wyliczyć się z powierzonego mienia. Jak już wcześnie wspomniano pracownicy magazynowi mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli udowodnią, że powstałe niedobory wynikają z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.
            Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej może być zawarta, jeżeli liczba pracowników odpowiedzialnych nie przekracza 8 osób - przy pracy na jedną zmianę, 12 osób przy pracy na dwie zmiany i 16 osób, gdy praca odbywa się na trzech zmianach.[1]


[1] zob. Z Dudziński: Odpowiedzialność materialna personelu magazynowego [W:] Gospodarka materialna i logistyka, nr 11 1996, s 229 - 231

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.