piątek, 15 grudnia 2017

Wpływ wyboru gałęzi transportu na koszty logistycznePrzykład zastosowania analizowanego modelu wyboru gałęzi transportu znajduje się w tabeli 2. Podstawę porównania stanowią dwa warianty przewozu:
przewóz samochodowy całopojazdowy oraz kolejowy całowagonowy.
Przyjęte w rachunku szacunki mają subiektywny charakter i mają służyć jedynie ilustracji problemu.
P = 2.000.000 kg
C = 5 $ / kg
i = 30 %
Zs = 100 $
Zk = 200 $ (łącznie z kosztami załadunku i wyładunku)
ss = 5,5 $ / 100 kg
sk = 2 $ /100 kg
Qs = 24.000 kg (minimalna wielkość przesyłki całosamochodowej)
Qk = 40.000 kg (minimalna wielkość przesyłki całowagonowej)
ts = 5 dni / 365 dni
tk = 12 dni / 365 dni
Często zdarza się, że przewoźnicy przedstawiają swe usługi za pomocą cech nie dających się wymierzyć i trudnych do jednoznacznego zdefiniowania. Wiele z tych niemierzalnych cech staje się podstawą podejmowania decyzji w wyborze przewoźnika. Warto przy tym podkreślić, iż wysoka jakość oferowanych usług jest często oceniana lepiej niż niska cena, acz przewaga przewoźnika wynikająca z wyższej jakości oferowanych usług zmniejsza się z reguły wraz ze wzrostem konkurencji.
Ocena ofert usług proponowanych na rynku przez różnych przewoźników sprowadza się najczęściej do:
zdefiniowania istotnych cech usług, którymi jest zainteresowany klient, porównania ofert różnych przewoźników oraz wyboru konkretnego z nich. Relatywne znaczenie specyficznych czynników wyboru może być różne w przypadku indywidualnych klientów. [1]


Tabela 2: Wpływ wyboru gałęzi transportu na koszty logistyczne
Rodzaj kosztu
Samochód
Kolej
Koszty transportu:
Roczny wolumen wagowy (100 kg) × stawka/100 kg
2.000.000 kg = 20.000 × 100 kg
Samochód: (20.000 × 5,5 $)
Kolej: (20.000 × 2 $)110.000 $
40.000 $
Koszty zapasów in-transit:
Roczny wolumen wagowy (kg) × wartość 1 kg × roczny wskaźnik kosztów utrzymywania zapasów × czas towarów w drodze (ułamek 365 dni)
·      Czas towarów w drodze:
Samochód: (5/365) = 0,0137
Kolej: (12/365) = 0,0329


·      Koszt utrzymywania zapasów in-transit:
Roczne koszty utrzymywania zapasów =
2.000.000 × 5 $ × 30 %/rok
Samochód: (3.000.000 × 0,0137) =
Kolej: (3.000.000 × 0,0329) =41.000 $
98.700 $
Roczne koszty składania i realizacji zamówień:
Liczba dostaw × koszt
Samochód: (2.000.000 kg / 24.000 kg) × 100 $ =
Kolej: (2.000.000 kg / 40.000 kg) × 200 $ =


8.333 $10.000 $
Zapasy:
·      Zapas cykliczny:
Ładowność pojazdu (lub wielkość zamówienia) / 2 × wartość / 1 kg × roczny wskaźnik kosztów utrzymywania zapasów
Samochód: (24.000 kg / 2) × 5 $ × 30 % =
Kolej: (40.000 kg / 2) × 5 $ × 30 % =

18.000 $


30.000 $
·      Zapas bezpieczeństwa:
Roczny wolumen wagowy (kg) × wartość 1 kg × roczny wskaźnik kosztów utrzymywania zapasów × liczba dni objętych zapasem (ułamek 365 dni)
Liczba dni objętych zapasem:
Samochód: 3 dni = 0,0082
Kolej: 6 dni = 0,0164
Zapas bezpieczeństwa:
Samochód: 3.000.000 $ × 0,0082 =
Kolej: 3.000.000 $ × 0,0164 =
24.600 $

49.200 $
Łączne koszty:
202.033 $
227.900 $

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.