piątek, 11 maja 2018

Logistyka w transporcie kombinowanymLogistyka jest w coraz większym stopniu powiązana także z transportem kombinowanym. Działanie takie wymaga jednak koordynacji między poszczególnymi przewoźnikami, co w obecnych warunkach dużej konkurencji na rynku nabiera szczególnego znaczenia. „Wynika to bowiem z faktu, iż symptomem nowoczesności transportu nie jest określona technologia, lecz spójność łańcucha transportowego, co odnieść można szczególnie do transportu kombinowanego”. Kluczową zatem sprawą jest właściwa organizacja. Działalność w transporcie kombinowanym można podzielić na trzy grupy:
1.   Usługi przewozowe realizowane między punktami odbioru i nadania.
2.   Złożone przewozy realizowane przez przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne.
3.   Czynności dodatkowe jak np. doradztwo, informacja, itp.
Właściwą organizację w transporcie kombinowanym można osiągnąć poprzez odpowiednie zintegrowanie systemów informatycznych, sterowania a także stref handlowych i prawnych.
Istotą transportu kombinowanego jest „mocne zróżnicowanie procesów i więzi zachodzących w całym łańcuchu przemieszczania”. Przemieszczanie powoduje powstanie różnego rodzaju problemów, które trzeba rozwiązać w sposób nie powodujący żadnych negatywnych efektów, które mogłyby doprowadzić do zaniechania transportu czy też np. zagubienia towaru.
Do podstawowych systemów, które obejmują transport kombinowany należą:
1.   Kontenerowy System Transportowy.
2.   System Huskepack do przewozu wymiennych nadwozi naczep siodłowych oraz podsystem tzw. „ruchomej drogi”.
Przedsiębiorstwa, które realizują transport kombinowany mają możliwość:
     terminalizacji przewozów magistralnych na głównych kierunkach potoków ładunkowych wszystkich gałęzi transportu,
     modernizacji technicznej punktów nadania i przyjęcia ładunku,
     organizowania wewnętrznych systemów terminalowych w różnych układach ciążenia przestrzennego,
     wyposażenia terminali i magazynów w wysokoefektywne urządzenia przeładunkowe i informatyczne.
Systemy przewozów kombinowanych są mocna zróżnicowane i zależne od wielu czynników, zaś ich stan jest różny w różnych krajach.
Wprowadzenie logistyki do transportu kombinowanego spowodowało między innymi:
     zwiększenie szybkości przepływu ładunków oraz pełniejszą informację o ich położeniu,
     racjonalizację przeładunków,
     lepszą obsługę klientów oraz ulepszenie rozliczeń,
     poprawę zarządzania.
Przewozy kombinowane dają możliwość przyspieszenia procesu transportu, zależne jest to jednak od:
     zastosowania sprawnych urządzeń do za- i wyładunku,
     specjalizacji środków transportowych,
     zastosowania nowoczesnych technologii transportu,
     uregulowania przepisów prawnych oraz opracowania taryf transportowych.
Transport kombinowany, inaczej transport multimodalny, wymaga aby jedna osoba była odpowiedzialna za cały cykl przewozowy i aby używano tylko jednego listu przewozowego.
Można stwierdzić, iż jest to gałąź transportu o dużej przyszłości wymagająca wprowadzenia jednak pewnych rygorów, ale co ważniejsze kierowania się zasadami logistyki. [6]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.